06 11 00 14 28 info@opgeruimdwerken.nl

Privacyverklaring

Opgeruimd Werken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming persoonsgegevens

Opgeruimd Werken neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Opgeruimd Werken zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

Over Opgeruimd Werken

Opgeruimd Werken is een bedrijf dat mensen helpt bij het op orde brengen van werkplek en computer (e-mail, documenten en bestanden). Het gezicht achter Opgeruimd Werken is Sophia van Thiel. Ik ben verantwoordelijk voor het privacybeleid.

Contactgegevens
Opgeruimd Werken | Sophia van Thiel, professional organizer
Prinsenhage 85, 5263 CV  VUGHT 
+31 (0)611001428 | info@opgeruimdwerken.nl | www.opgeruimdwerken.nl
KvK-nummer 65778111

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Opgeruimd Werken verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Klanten en potentiële klanten
De volgende gegevens worden verwerkt van (potentiële) klanten)

 • Voor- en achternaam
 • Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in schriftelijke correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek.

Websitebezoekers
Bij bezoek aan de website worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Gegevens over surfgedrag (dit is geanonimiseerd)
 • Nadrukkelijk wordt hierbij geen volledig IP-adres opgeslagen

Zakelijke relaties

 • Voor- en achternaam
 • Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Geautomatiseerde besluitvorming

Opgeruimd Werken neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Doel en grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens

Opgeruimd Werken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en uitvoeren van diensten (zoals offertes of coaching).
 • Afhandelen van betalingen.
 • Om je te kunnen bellen, appen, schrijven of e-mailen indien dat nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Opgeruimd Werken verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn

Opgeruimd Werken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor mijn bedrijfsadministratie (de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen voor boekhouding en Belastingdienst). Voor de overige persoonsgegevens hanteer ik een bewaartermijn van twee jaar.

Delen van persoonsgegevens

Opgeruimd Werken deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in opdracht van mij verwerken, sluit ik een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opgeruimd Werken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Opgeruimd Werken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Ook door mijn statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Opgeruimd Werken wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Cloud

Opgeruimd Werken kan je persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht vanOpgeruimd Werken door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld.Opgeruimd Werken heeft contractuele maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat je persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorOpgeruimd Werken. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opgeruimdwerken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Opgeruimd Werken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@opgeruimdwerken.nl. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.opgeruimdwerken.nl. Ik raad je aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2019